Công thức cấu tạo này là:

Công thức cấu tạo này là:

A. Protoporphyrin IX 

B. Hem 

C. 2,3-DPG 

D. Globin

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:35 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Công thức cấu tạo này là:

Bạn đang xem: Công thức cấu tạo này là: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP