Công thức hóa học này là công thức: 

Công thức hóa học này là công thức: 

A. Coproporphyrin I 

B. Uroporphin III 

C. Porphin 

D. Protoporphyrin IX

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:38 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Công thức hóa học này là công thức: 

Bạn đang xem: Công thức hóa học này là công thức:  trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP