Công thức hóa học này: 

Công thức hóa học này: 

A. Uroporphin I 

B. Hematoporphyrin 

C. Coproporphyrin I 

D. Protoporphyrin IX

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:37 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Công thức hóa học này: 

Bạn đang xem: Công thức hóa học này:  trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP

Please disable your adblocker or whitelist this site!