Công ty cổ phần khi bán cổ phần thì phải bắt buoc trao cổ phiếu cho người mua?

Công ty cổ phần khi bán cổ phần thì phải bắt buoc trao cổ phiếu cho người mua?

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:56 chiều

Đánh giá chủ đề này