Công ty cổ phần MAX trong năm 2014 có tình hình như sau (đvt: triệu đồng) – Doanh thu thuần cả năm: 3.400 – Tỷ trọng biến phí trong doanh thu thuần là 70% – Định phí là 354,6 – Tổng Tài sản 2.100 – Công ty sử dụng đòn cân nợ 50%, trong đó Vay dài hạn trong 10 năm chiếm 40% tổng nguồn vốn với lãi suất 16%/năm Vay ngắn hạn lãi suất bình quân 12%/năm DOL của công ty năm 2014 là:

Công ty cổ phần MAX trong năm 2014 có tình hình như sau (đvt: triệu đồng)

– Doanh thu thuần cả năm: 3.400

– Tỷ trọng biến phí trong doanh thu thuần là 70%

– Định phí là 354,6

– Tổng Tài sản 2.100

– Công ty sử dụng đòn cân nợ 50%, trong đó

Vay dài hạn trong 10 năm chiếm 40% tổng nguồn vốn với lãi suất 16%/năm

Vay ngắn hạn lãi suất bình quân 12%/năm

DOL của công ty năm 2014 là:

A. 1,28

B. 1,97

C. 2

D. 1,53

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:51 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site