Công ty hợp danh có ít nhất bao nhiêu thành viên là chủ sở hữu công ty:

Công ty hợp danh có ít nhất bao nhiêu thành viên là chủ sở hữu công ty:

A. 2 thành viên

B. 3 thành viên

C. 4 thành viên

D. 5 thành viên

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:36 chiều

Đánh giá chủ đề này

Please disable your adblocker or whitelist this site!