Công ty hợp danh có thể tăng vốn điều lệ bằng cách:

Công ty hợp danh có thể tăng vốn điều lệ bằng cách:

A. Tăng vốn góp của các thành viên

B. Kết nạp thêm thành viên mới theo qui định của pháp luật và điều lệ công ty

C. Câu a và b đều đúng

D. Công ty hợp danh không được quyền tăng vốn điều lệ

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:59 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site