Công ty hợp danh được quyền giảm vốn điều lệ:

Công ty hợp danh được quyền giảm vốn điều lệ:

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:58 chiều

Đánh giá chủ đề này