Công ty TNHH SX TM DV ĐBT đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất đường với công suất 10.000 tấn sản phẩm/năm trên địa bàn 02 huyện Châu Thành và TP. Bến Tre, trước khi triển khai dự án, công ty phải thực hiện thủ tục môi trường nào và trình cơ quan nào?

Công ty TNHH SX TM DV ĐBT đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất đường với công suất 10.000 tấn sản phẩm/năm trên địa bàn 02 huyện Châu Thành và TP. Bến Tre, trước khi triển khai dự án, công ty phải thực hiện thủ tục môi trường nào và trình cơ quan nào?

A. Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh

B. Kế hoạch bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường

C. Kế hoạch bảo vệ môi trường, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành

D. Kế hoạch bảo vệ môi trường, Ủy ban nhân dân TP. Bến Tre

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:38 chiều

Đánh giá chủ đề này