Công ty Toyota niêm yết giá bán xe là 32.009,5 USD, trả góp trong 12 tháng (vào cuối tháng), số tiền trả góp hàng tháng là 2.844 USD. Lãi suất danh nghĩa / tháng là bao nhiêu?

Công ty Toyota niêm yết giá bán xe là 32.009,5 USD, trả góp trong 12 tháng (vào cuối tháng), số tiền trả góp hàng tháng là 2.844 USD. Lãi suất danh nghĩa / tháng là bao nhiêu?

A. 1,5%

B. 2,5%

C. 1% 

D. 2%

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:36 chiều

Đánh giá chủ đề này