Công ty X bán hàng với điều khoản bán chịu như sau “5/30, net 60”. Tuy nhiên công ty nhận thấy rằng khách hàng thường kéo dài thời hạn trả nợ lên đến 90 ngày. Theo kinh nghiệm thu tiền từ hoạt động bán hàng của công ty vào những năm trước cho thấy: 20% Doanh thu được trả trong vòng 30 ngày 70% Doanh thu được trả trong vòng 60 ngày 10% Doanh thu được trả trong vòng 90 ngày Doanh thu dự kiến vào những tháng cuối trong năm như sau (đvt: triệu đồng) Tháng 5 6 7 8 9 10 11 12 DT bán hàng dự kiến 120 150 100 200 60 85 160 300 Xác định lượng tiền mặt thu được trong tháng 8.

Công ty X bán hàng với điều khoản bán chịu như sau “5/30, net 60”. Tuy nhiên công ty nhận thấy rằng khách hàng thường kéo dài thời hạn trả nợ lên đến 90 ngày. Theo kinh nghiệm thu tiền từ hoạt động bán hàng của công ty vào những năm trước cho thấy:

20% Doanh thu được trả trong vòng 30 ngày

70% Doanh thu được trả trong vòng 60 ngày

10% Doanh thu được trả trong vòng 90 ngày

Doanh thu dự kiến vào những tháng cuối trong năm như sau (đvt: triệu đồng)

Tháng 5 6 7 8 9 10 11 12

DT bán hàng dự kiến 120 150 100 200 60 85 160 300

Xác định lượng tiền mặt thu được trong tháng 8.

A. 130 triệu đồng

B. 125 triệu đồng

C. 150 triệu đồng

D. 123 triệu đồng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:52 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Công ty X bán hàng với điều khoản bán chịu như sau “5/30, net 60”. Tuy nhiên công ty nhận thấy rằng khách hàng thường kéo dài thời hạn trả nợ lên đến 90 ngày. Theo kinh nghiệm thu tiền từ hoạt động bán hàng của công ty vào những năm trước cho thấy: 20% Doanh thu được trả trong vòng 30 ngày 70% Doanh thu được trả trong vòng 60 ngày 10% Doanh thu được trả trong vòng 90 ngày Doanh thu dự kiến vào những tháng cuối trong năm như sau (đvt: triệu đồng) Tháng 5 6 7 8 9 10 11 12 DT bán hàng dự kiến 120 150 100 200 60 85 160 300 Xác định lượng tiền mặt thu được trong tháng 8.

Bạn đang xem: Công ty X bán hàng với điều khoản bán chịu như sau “5/30, net 60”. Tuy nhiên công ty nhận thấy rằng khách hàng thường kéo dài thời hạn trả nợ lên đến 90 ngày. Theo kinh nghiệm thu tiền từ hoạt động bán hàng của công ty vào những năm trước cho thấy: 20% Doanh thu được trả trong vòng 30 ngày 70% Doanh thu được trả trong vòng 60 ngày 10% Doanh thu được trả trong vòng 90 ngày Doanh thu dự kiến vào những tháng cuối trong năm như sau (đvt: triệu đồng) Tháng 5 6 7 8 9 10 11 12 DT bán hàng dự kiến 120 150 100 200 60 85 160 300 Xác định lượng tiền mặt thu được trong tháng 8. trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP

How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site