CTCT sau đây là của chất gì?

CTCT sau đây là của chất gì?

A. Adenin

B. Cytosin

C. Guanin

D. Thymin

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:22 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: CTCT sau đây là của chất gì?

Bạn đang xem: CTCT sau đây là của chất gì? trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP