Cung cấp lipid bằng dầu thực vật tốt hơn mỡ động vật là do:

Cung cấp lipid bằng dầu thực vật tốt hơn mỡ động vật là do:

A. Mỡ động vật có nhiều acid béo bão hòa 

B. Dầu thực vật có nhiều acid béo bão hòa 

C. Mỡ động vật có nhiều acid béo chưa bão hòa 

D. Dầu thực vật chỉ có liên kết đơn trong công thức

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:23 chiều

Đánh giá chủ đề này