Cuộc cách mạng tư sản có đặc điểm gì?

Cuộc cách mạng tư sản có đặc điểm gì?

A. Chống lại vua, chúa phong kiến.

B. Sử dụng học thuyết phân quyền để tiến hành cách mạng.

C. Do giai cấp tư sản lãnh đạo.

D. Cả a, b, c đúng.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:35 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Cuộc cách mạng tư sản có đặc điểm gì?

Bạn đang xem: Cuộc cách mạng tư sản có đặc điểm gì? trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP

Please disable your adblocker or whitelist this site!