Đặc điểm chung của các quốc gia tham gia sáng lập tổ chức ASEAN năm 1967 là:

Đặc điểm chung của các quốc gia tham gia sáng lập tổ chức ASEAN năm 1967 là:

A. Đã giành được độc lập.

B. Có nền kinh tế phát triển.

C. Có chế độ chính trị tương đồng đồng.

D. Có nền văn hóa dân tộc đặc sắc.

Hướng dẫn

Phương pháp:Nhận xét, phân tích
Cách giải: 5 quốc gia sáng lập Asean tháng 8/1967 là: In đô, Xingapo, PhiLip Pin, Thái Lan, Myanma đều là những quốc gia đã giành được độc lập.
-> Chọn A

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site