Đặc điểm của bệnh phổi hạn chế, ngoại trừ:

 Đặc điểm của bệnh phổi hạn chế, ngoại trừ:

A. Giảm VC và TLC

B. Khó thở được cho là cố gắng của cơ hô hấp để thông khí phổi cứng và duy trì thể tích thông khí phổi cao

C. Thường gặp trong nhóm bệnh về cơ, ảnh hưởng chủ yếu cơ thở ra

D. FRC và RV thường giảm ít hoặc không bị ảnh hưởng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:37 chiều

Đánh giá chủ đề này