Đặc điểm của đau thắt ngực Prinzmetal:

Đặc điểm của đau thắt ngực Prinzmetal:

A. Đau khi gắng sức ngắn đỡ khi nghỉ

B. Đạu cả khi gắng sức nhẹ và khi nghỉ

C. Lúc nào cũng đau

D. Đau lúc nghỉ (đêm, sáng sớm), tang khi hoạt động

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:37 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Đặc điểm của đau thắt ngực Prinzmetal:

Bạn đang xem: Đặc điểm của đau thắt ngực Prinzmetal: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP