Đặc điểm nào của tiểu máu không do cầu thận:

Đặc điểm nào của tiểu máu không do cầu thận:

A. Có màu cocacola

B. Có cục máu đông

C. Đạm niệu trên 500mg/ngày

D. Có biến dạng hồng cầu

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:58 chiều

Đánh giá chủ đề này