Đặc điểm nào sau đây không thuộc nhược cơ:

Đặc điểm nào sau đây không thuộc nhược cơ:

A. Tổn thương thần kinh ngoại biên tự miễn

B. Tổn thương thần kinh cơ tự miễn

C. Yếu cơ vân

D. Liên quan đến u tuyến ức

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 6:20 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site