Đặc điểm nổi bật nhất của đốt sống cổ 2 là:

Đặc điểm nổi bật nhất của đốt sống cổ 2 là:

A. Có mỏm răng

B. Mỏm ngang không có lỗ

C. Không có mỏm gai

D. Không có dây chằng bám

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:22 chiều

Đánh giá chủ đề này