Đặc điểm tắc nghẽn đường dẫn khí lớn ngoài lồng ngực, trừ:

Đặc điểm tắc nghẽn đường dẫn khí lớn ngoài lồng ngực, trừ:

A. Ở phế quản đường kính nhỏ 

B. Ở khí – phế quản lớn

C. Tiếng rít thanh quản ở thì thở ra và nghe rõ ở cổ, phế quản 

D. Tiếng rít thanh quản thì hít vào và nghe rõ ở cổ, khí quản

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:40 chiều

Đánh giá chủ đề này

Please disable your adblocker or whitelist this site!