Đặc điểm về Cholesterol, chọn câu đúng dưới đây:

Đặc điểm về Cholesterol, chọn câu đúng dưới đây:

A. Là chất tiêu biểu của các Sterol động vật 

B. Là thành phần cấu trúc quan trọng lipoprotein của huyết tương 

C. Là tiền chất để tổng hợp các acid mật 

D. Tất cả đều đúng 

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:23 chiều

Đánh giá chủ đề này