Đặc điểm vị thế của carcinôm nội mạc tử cung là:

Đặc điểm vị thế của carcinôm nội mạc tử cung là:

A. Các ống tuyến xếp san sát nhau, không có mối đệm giữa các ống tuyến

B. Tế bào tuyến biệt hoá rõ, ít dị dạng

C. Mô đệm thoái hoá nhầy hoặc nhiều vùng hoại tử

D. Có thâm nhập nhiều lymphô bào

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:21 chiều

Đánh giá chủ đề này