Đại thắng mùa xuân 1975 đã đưa Việt Nam bước vào thời kì

Đại thắng mùa xuân 1975 đã đưa Việt Nam bước vào thời kì

A. Độc lập, tự do, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội

B. Hòa bình, thống nhất

C. Hòa bình, tự do, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội

D. Độc lập, thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội

Hướng dẫn

Đại thắng mùa xuân năm 1975 đã đưa Việt Nam bước vào kỉ nguyên độc lập, thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội
Đáp án cần chọn là: D

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site