Đám rối thần kinh cánh tay gồm có:

Đám rối thần kinh cánh tay gồm có:

A. Sáu nhánh

B. Năm nhánh

C. Năm khu chi phối

D. Tám nhánh

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:39 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Đám rối thần kinh cánh tay gồm có:

Bạn đang xem: Đám rối thần kinh cánh tay gồm có: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP