Dạng cấu trúc phổ biến của ADN là:

Dạng cấu trúc phổ biến của ADN là:

A. Xoắn đơn vòng

B. Xoắn đôi vòng

C. Xoắn đơn

D. Xoắn đôi

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:23 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Dạng cấu trúc phổ biến của ADN là:

Bạn đang xem: Dạng cấu trúc phổ biến của ADN là: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP