Đảng cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của ai?

Đảng cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của ai?

A. Của giai cấp công nhân

B. Của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam

C. Cả hai phương án trên

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:21 chiều

Đánh giá chủ đề này