Dạng hoạt động của vitamin B2 là:

Dạng hoạt động của vitamin B2 là:

A. FAD

B. Riboflavin

C. FMN

D. FMN và FAD

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:39 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Dạng hoạt động của vitamin B2 là:

Bạn đang xem: Dạng hoạt động của vitamin B2 là: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP

Please disable your adblocker or whitelist this site!