Dấu hiệu “phản ứng thành bụng” thường gặp trong:

Dấu hiệu “phản ứng thành bụng” thường gặp trong:

A. Viêm phúc mạc

B. Viêm ruột thừa 

C. Viêm đại tràng

D. A và B đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:58 chiều

Đánh giá chủ đề này