Đâu không phải là luận điểm để chứng minh cho sự việc: Nhật đảo chính Pháp lại tạo ra một cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc ở Đông Dương?

Đâu không phải là luận điểm để chứng minh cho sự việc: Nhật đảo chính Pháp lại tạo ra một cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc ở Đông Dương?

A. Chính quyền Pháp đã tan rã, chính quyền Nhật chưa ổn định

B. Quân Nhật đã gục ngã

C. Tầng lớp trung gian hoang mang

D. Quần chúng cách mạng muốn hành động

Hướng dẫn

Nhật đảo chính Pháp đã tạo ra tình trạng khủng hoảng chính trị sâu sắc ở Đông Dương vì:
– Chính quyền Pháp đã tan rã nhưng chính quyền Nhật chưa ổn định
– Tầng lớp trung gian hoang mang
– Quần chúng cách mạng muốn hành động
Thời điểm này Nhật đang đóng vai trò thống trị Đông Dương ⇒ Quân Nhật lúc này chưa gục ngã.
Đáp án cần chọn là: B

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site