Đâu là cách bảo quản con dấu? Chọn phương án đúng.

Đâu là cách bảo quản con dấu? Chọn phương án đúng.

A. Dấu phải được bảo quản trong tủ sắt có khóa

B. Khi dùng dấu xong phải cọ rửa sạch sẽ

C. Dấu có thể cho nhiều người cũng giữ

D. Không có đáp án đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:36 chiều

Đánh giá chủ đề này