Đâu là cách bảo quản con dấu?

Đâu là cách bảo quản con dấu?

A. Dấu phải được bảo quản tại trụ sở cơ quan và được quản lí chặt chẽ

B. Khi dùng dấu xong phải cọ rửa sạch sẽ

C. Dấu có thể cho nhiều người cũng giữ

D. Không có đáp án đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:36 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Đâu là cách bảo quản con dấu?

Bạn đang xem: Đâu là cách bảo quản con dấu? trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP