Đâu là nhân tố quyết định đến sự phát triển của một quốc gia nửa sau thế kỉ XX?

Đâu là nhân tố quyết định đến sự phát triển của một quốc gia nửa sau thế kỉ XX?

A. Sức mạnh quân sự

B. Sức mạnh khoa học – kĩ thuật

C. Sức mạnh kĩ thuật

D. Sức mạnh chính trị – quân sự

Hướng dẫn

Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật chính là nhân tố có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của các quốc gia. Vì thực tế lịch sử đã chứng minh việc áp dụng những thành tựu khoa học kĩ thuật vào sản xuất đã giúp nâng cao năng suất, hạ giá thành sản phẩm, điều chỉnh cơ cấu hợp lý, từ đó dẫn đến sự phát triển nhanh, mạnh và bền vững.
Đáp án cần chọn là: B

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site