Đâu là những tập lệnh khởi động được định nghĩa?

Đâu là những tập lệnh khởi động được định nghĩa?

A. /etc/start

B. /etc/scripts

C. etc/init.d

D. /etc/inittab 

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:51 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site