Đau ngực do viêm màng ngoài tim bớt với thuốc nào sau đây:

Đau ngực do viêm màng ngoài tim bớt với thuốc nào sau đây:

A. Paracetamol

B. Atropin

C. Kháng viêm

D. Nitrat

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:59 chiều

Đánh giá chủ đề này