Để chọc hút đúng các khối u tuyến vú, tốt nhất nên chọc dưới siêu âm

Để chọc hút đúng các khối u tuyến vú, tốt nhất nên chọc dưới siêu âm

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:38 chiều

Đánh giá chủ đề này