Để chọn một dòng trong cả một bảng biểu, ta chọn:

Để chọn một dòng trong cả một bảng biểu, ta chọn:

A. Nhấn đúp chuột vào vị trí bất kỳ của bảng đó

B. Nhấn chuột vào phía ngoài bên trái của dòng đó

C.  Nhấn chuột 3 lần vào một vị trí bất kỳ trong bảng

D. Cả hai cách A và B đều được

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:38 chiều

Đánh giá chủ đề này