Để đảm bảo các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, xã A thực hiện xây dựng nghĩa trang nhân dân với diện tích 2,0 ha trên địa bàn xã, trước khi xây dựng xã phải thực hiện thủ tục về môi trường nào? 

Để đảm bảo các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, xã A thực hiện xây dựng nghĩa trang nhân dân với diện tích 2,0 ha trên địa bàn xã, trước khi xây dựng xã phải thực hiện thủ tục về môi trường nào? 

A. Báo cáo đánh giá tác động môi trường

B. Kế hoạch bảo vệ môi trường

C. Cam kết bảo vệ môi trường

D. Đề án bảo vệ môi trường

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:38 chiều

Đánh giá chủ đề này

Please disable your adblocker or whitelist this site!