ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I MÔN TOÁN LỚP 4 Năm học: 2023 – 2024

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I MÔN TOÁN LỚP 4 Năm học: 2023 – 2024 được yopovn sưu tầm và chia sẻ. Thầy cô download file đính kèm..

Trường: Tiểu học Triệu Thị Trinh

Họ và tên: …………………………………………………

Học sinh lớp: ………………. Số thứ tự: …………………

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I

MÔN TOÁN LỚP 4

Năm học: 2023 – 2024

(Thời gian làm bài: 40 phút)

 

Điểm Nhận xét

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

 

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm là 12 + 6 = 6 + …

 1. 10 B. 9 C. 12                 D. 11

Câu 2. Trong các số : 4; 45; 158; 626, số lẻ là:

 1. 4 B. 45 C. 158                D. 626

Câu 3. Số gồm 4 nghìn và 1 đơn vị là:

 1. 4 001 4 100                  C. 4 101             D. 4 010

Câu 4. Số bé nhất có bốn chữ số là:

 1. 1 000 1 111                  C. 1 234             D. 10 000

Câu 5. Cho biểu đồ dưới đây:

Số bạn ăn bữa trưa lâu hơn 30 phút là:

 1. 1 bạn 2 bạn                  C. 3 bạn             D. 4 bạn

 

Câu 6. Giá trị của biểu thức 40 : 5 + b với b = 0 là:

 1. 6           7                        C. 8                   D. 9

Câu 7. Số trung bình cộng của 19 và 29 là:

 1. 24 39                       C. 58                 D. 38

Câu 8. Kết quả của phép tính: 96 + 40 + 4 là:

 1. 100 106                     C. 140                D. 44

Câu 9.  Đặt tính rồi tính:

 1. 23 607 + 14 685        b) 7 150 x 6

Câu 10. Tính bằng cách thuận tiện:

8 x 13 + 8 x 7 = …………………………………………..

= …………………………………………..

=…………………………………………..

Download file

1.1/5 - (18 bình chọn)

BÀI TRONG SERIES: Đề thi toán lớp 4 giữa học kì 1

<< ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 4 KẾT NỐI TRI THỨC NĂM 2023 – 2024BỘ Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 4 CÓ ĐÁP ÁN (Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống) NĂM 2023 – 2024 >>
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

 1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
 2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
 3. 3 Refresh the page and start browsing the site