Đề kiểm tra học kì 2 môn toán lớp 5 NĂM 2023 TRƯỜNG TH&THCS NGUYỄN VIẾT XUÂN

Đề kiểm tra học kì 2 môn toán lớp 5 NĂM 2023 TRƯỜNG TH&THCS NGUYỄN VIẾT XUÂN được yopovn sưu tầm và chia sẻ. Thầy cô download file đề kiểm tra học kì 2 môn toán lớp 5 tại mục links cuối bài.

Đề kiểm tra học kì 2 môn toán lớp 5 NĂM 2023 TRƯỜNG TH&THCS NGUYỄN VIẾT XUÂN

PHÒNG GD&ĐT HẠ LONG

TRƯỜNG TH&THCS NGUYỄN VIẾT XUÂN

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKII – NĂM HỌC 2022-2023

MÔN TOÁN LỚP 5 (đề chẵn)

Thời gian làm bài: 40 phút (không kể thời gian phát đề)

 

Phần I: Mỗi bài dưới đây có nêu kèm theo các câu trả lời A,B,C,D (là đáp số, kết quả tính …). Hãy lựa chọn chữ đặt trước câu trả lời đúng.

 1. Giá trị của chữ số 9 trong số 713,901 là:
A. 0,9     B. 0,09 C. 0,009 D. 9
 1. Cho 1,5 giờ = …………. phút.

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

       A. 65 B. 60,5        C. 90   D. 900
 1. Cho 6m3 272dm3 = …………… m3. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
 A. 6272 B. 6,272        C. 62,72     D. 627,2
 1. Một hình lập phương có cạnh dài 1,5m. Diện tích xung quanh của hình lập phương đó là:
     A. 13,5m2  B. 3m2  C.  2,25m2  D. 9m2
 1. Một thửa ruộng hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 2,8m và 1,8m, chiều cao 0,5m. Diện tích thửa ruộng đó là:
      A. 4,6 m2 B. 2,52 m2    C. 1,15 m2        D. 2,3 m2
 1. Giá trị của biểu thức 7,3 x 8,9 + 8,9 x 2,7 là:
      A. 0,89  B. 890          C. 89        D. 0,089
 1. Chu vi của một hình tròn là 6,28cm. Diện tích hình tròn là:
       A. 314  B. 31,4          C. 2        D. 3,14
 1. Người ta trồng lúa trên một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 150 m. Chiều rộng bằng chiều dài. Trung bình cứ 100m2 thì thu được 80 kg thóc. Số tấn thóc thu được trên thửa ruộng đó là:
A. 1,8 tấn  B. 10800 tấn     C. 10,8 tấn  D. 13500 tấn

Phần II: Làm các bài tập sau:

 1. Tính:

54 phút 34 giây – 21 phút 21 giây

 1. Một máy bay bay với vận tốc 800km/giờ được quãng đường 2440 km. Hỏi máy bay đến nơi lúc mấy giờ nếu nó khởi hành lúc 7 giờ 15 phút ?

Download file đề kiểm tra học kì 2 môn toán lớp 5

Thầy cô tải links dưới đây,

Đánh giá chủ đề này

BÀI TRONG SERIES: TUYỂN TẬP đề kiểm tra toán cuối kì 2 lớp 5

Đề thi toán lớp 5 học kì 2 có đáp án NĂM 2021- 2022 TRƯỜNG TH-THCS THANH MINH >>
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

 1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
 2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
 3. 3 Refresh the page and start browsing the site