Để lệnh Print để kết hợp với chuỗi ta thực hiện:

Để lệnh Print để kết hợp với chuỗi ta thực hiện:

A. Cast‘Giá trị của @A ‘ & print(@A as char(4))

B. Pirnt ‘Giá trị của A ‘ & cast(@A as char(4))

C. Pirnt ‘Giá trị của @A ‘ & cast(A as char(4))

D. Print ‘Giá trị của @A ‘ & cast(@A as char(4))

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:51 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site