Để lựa chọn toàn bộ một ô trong bảng, bạn sẽ

Để lựa chọn toàn bộ một ô trong bảng, bạn sẽ

A.  Nhấn đúp chuột vào ô đó

B. Nhấn chuột 3 lần vào ô đó

C.  Nhấn chuột ở vị trí góc trái dưới ô đó

D. Nhấn chuột ở bên trên ô đó

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:38 chiều

Đánh giá chủ đề này