Để ngăn ngừa giám sát thiệt hại khi chạy cấu hình X, tất cả những điều sau sau đây phải được thiết lập đúng cấu hình TRỪ

Để ngăn ngừa giám sát thiệt hại khi chạy cấu hình X, tất cả những điều sau sau đây phải được thiết lập đúng cấu hình TRỪ

A. RAMDAC

B. Resolution capability

C. Video RAM

D. Refresh rate

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:52 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site