Để tạo chữ cái đầu dòng, ta chọn:

Để tạo chữ cái đầu dòng, ta chọn:

A. Format –> DropCap

B.  Format –> Pharagraph

C.  Format –> Change Case

D. Format –> Font

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:38 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Để tạo chữ cái đầu dòng, ta chọn:

Bạn đang xem: Để tạo chữ cái đầu dòng, ta chọn: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP