Để tính tuổi của một ngườ i sinh ngà y 24/11/1983 biết ngà y sinh name ở ô A2, ta sẽ gõ công thức:

Để tính tuổi của một ngườ i sinh ngà y 24/11/1983 biết ngà y sinh name ở ô A2, ta sẽ gõ công thức:

A.  = YEAR(TIMEVALUE(A2))

B. = YEAR(DAY0) – YEAR(A2)

C. = YEAR(TODAY0) YEAR(A2)

D. = YEAR(TODAY0) – YEAR(A2) +1

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu12 Tháng Bảy, 2023 @ 2:36 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site