Để vô hóa trigger bằng lệnh DISABLE TRIGGER có cấu trúc như sau:

Để vô hóa trigger bằng lệnh DISABLE TRIGGER có cấu trúc như sau:

A. DISABLE TRIGGER tên_trigger IN { tên_đối_tượng | DATABASE | SERVER }

B. DISABLE TRIGGER tên_trigger ON { tên_đối_tượng | DATABASE | SERVER }

C. DEL TRIGGER tên_trigger ON { tên_đối_tượng | DATABASE | SERVER }

D.  DRO TRIGGER tên_trigger ON { tên_đối_tượng | DATABASE | SERVER }

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:51 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site