Để xem nội dung một tập tin văn bản trong Linux ta có thể dùng lệnh nào sau đây

Để xem nội dung một tập tin văn bản trong Linux ta có thể dùng lệnh nào sau đây

A. cat

B. less

C. more

D. cả 3 lệnh trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:40 chiều

Đánh giá chủ đề này