Dexpanthenol là chế phẩm của vitamin:

Dexpanthenol là chế phẩm của vitamin:

A. Vitamin B1

B. Vitamin B2

C. Vitamin B3

D. Vitamin B5

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:38 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Dexpanthenol là chế phẩm của vitamin:

Bạn đang xem: Dexpanthenol là chế phẩm của vitamin: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP