Đi trong rãnh gian thất trước có

Đi trong rãnh gian thất trước có

A. Nhánh gian thất trước của ĐM vành trái

B. Nhánh gian thất trước của ĐM vành phải

C. TM gian thất trước

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:24 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Đi trong rãnh gian thất trước có

Bạn đang xem: Đi trong rãnh gian thất trước có trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP