Địa chỉ nào sau đây thuộc lớp A:

Địa chỉ nào sau đây thuộc lớp A:

A. 172.29.14.10

B. 10.1.1.1

C. 140.8.8.8

D. 203.5.6.7

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:41 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Địa chỉ nào sau đây thuộc lớp A:

Bạn đang xem: Địa chỉ nào sau đây thuộc lớp A: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP